Osteopathie is de samenvoeging van de twee Griekse woorden “osteon” en “pathos“.

osteo-+-pathos

Osteon” betekent bot, de meeste dichte vorm van weefsel die er is.
Pathos” betekent gevoel.

In de osteopathie gaat het dus om het voelen van de weefsels en meer specifiek de beweging ervan.

Ontstaan

Osteopathie ontstond door de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828-1917). Still was een klassiek geschoolde arts. Hij verloor zijn jonge vrouw, twee eigen kinderen en een geadopteerd kind aan hersenvliesontsteking (encefalitis). Dit spoorde Still aan om op zoek te gaan naar meer binnen de gezondheidszorg.

Hij combineerde zijn medische kennis met zijn eigen nieuwe inzichten. Zo kwam hij tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels (botten, spieren, organen, …) een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat een verlies van deze mobiliteit een nadelige invloed kan hebben op de gezondheid. Op die manier ontwikkelde hij een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid te kunnen opsporen. Met bepaalde mobilisaties en manipulaties herstelde hij de beweeglijkheid van de weefsels om zo een genezend effect te verkrijgen voor het lichaam.

Osteopathie vandaag

Osteopathie is dus de combinatie van kennis en voelen. Kennis doordat de osteopaat geschoold is op alle klassieke vakken. Voelen of kunst doordat de osteopaat in staat is, via zijn handen het lichaam en de weefsels te leren voelen en te kunnen behandelen.

Bij Osteopoint geloven dat een goede samenwerking met andere disciplines vaak een noodzaak is. We stellen alles in het daglicht om met een minimum interventie een maximum aan resultaat te boeken. Het kan dus zijn dat we u het advies geven om gebruik te maken van een andere discipline, als we dit nodig achten. Osteopoint werkt met verschillende vaste therapeuten samen.