Voorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Osteopoint en haar patiënten. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers.

Kosten

Osteopoint berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.) vastgestelde richtlijnen.

Afspraken

Afspraken worden genoteerd op de daartoe bestemde patiëntenkaart. Indien deze niet kunnen worden nagekomen dient de patiënt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling telefonisch af te zeggen. Bij het niet of laattijdig annuleren van een behandeling zal Osteopoint deze in rekening brengen.